ปรสิตเดรัจฉาน เล่ม 1-10 (ต้นจนจบ) (PDF)

โพสต์ความคิดเห็น

Kiseiju : Parasyte ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มปรสิตจากต่างดาวที่เข้ามายังโลกและต้องเข้ายึดครองร่างกายของสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยการ“กิน” และยึดส่วนหัวของสิ่งมีชีวิตนั้นเพื่อการดำรงชีวิตของตัวเองต่อไป


Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter