Magician Tantei A นักสืบมายากล เอซ PDF

นักสืบมายากล เอซ  PDFMagician Tantei A นักสืบมายากล เอซ เรื่องราวของ คิจูซึ อากิระ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน โทริคุ เป็นหลานของคิจูซึ เทนเม นักมายากลอัจฉริยะ เมื่อเกิดคดีขึ้น อากิระจะแปลงร่างเป็นนักมายากล A ด้วยคฑาดูตา่งหน้าเทนเม! การเบี่ยงเบน คือ การซ่อนความจริง!! อากิระจะสามารถไขปริศนาต่างๆได้อย่างเรียบร้อยหรือไม่!!

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter