กองพันอสูรสงคราม 203 PDF

โพสต์ความคิดเห็น
กองพันอสูรสงคราม 203 PDF


กองพันอสูรสงคราม 203 ก่อนที่กองทัพเรือบอลติคที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจะมาถึง... ญี่ปุ่นต้องรีบยึดท่าเรือหลู่เซิ้นให้ได้ก่อน..ไม่เช่นนั้นกองทัพญี่ปุ่นจะต้องถูกต้อนให้ตกอยู่ในวงล้อม หลีกเลี่ยงจากความพินาศไปไม่พ้น.!!


Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter