Affection PDF Yaoi

โพสต์ความคิดเห็น


ความชอบของคนเราไม่เหมือนกันวิธีการแสดงออกถึงความชอบก็ต่างกันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะรักหรือชอบใครเวลาไหนรวมไปถึงไม่มีใครล่วงรู้เช่นกันว่าคนที่เราชอบจะคิดเช่นไรสิ่งที่เขาทำได้คงจะเป็นการแสดงออกถึงความชอบนั้น..


Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter