The world online ตอนที่ 1 – 1337 (PDF)

เรื่องย่อ
ในปี 2170 พบความผันผวนในแกนโลก หลังจากนั้น 3 เดือนของการทดสอบ สังเกตการณ์ การคำนวณโดยนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ภายใน 30 ปี แกนโลกจะระเบิด
โลกกำลังจะถูกทำลาย มนุษย์จะไร้ที่อยู่อาศัย และปาฏิหารย์ก็เกิดขึ้น ได้ค้นพบโลกแห่งชีวิตแห่งใหม่ในแกแลกซี่ รัฐบาลวางแผนอพยพระหว่างดาวเคราะห์ภายใน 3 เดือน

ดาวเคราะใหม่‘ความหวัง(Hope)’ แผนการอพยพถูกเก็บเป็นความลับ ‘โลกออนไลนน์’ เป็นส่วนสำคัญของแผน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและเป็นความหวังใหม่
15 ปีต่อมา ในปี 2185 การทดสอบลับครั้งแรกของ ‘Earth Online’ เริ่มต้นขึ้น โดยผู้เข้าร่วมต้องลงชื่อในข้อตกลงรักษาความลับอย่างเข้มงวด มีการแข่งขันกันอย่างมากเพื่อแย่งที่ทดสอบเกมส์ในครั้งแรก
ในวันที่ 1 มกราคม 2190 เกมส์จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในปี 2195 โอหยางโชวถูกฆ่าตาย ภายในเกมส์ เมื่อเขาตื่นขึ้นมา เขาพบว่าเขาไม่ได้เกิดใหม่ที่โบสน์ แต่เขากลับมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2189 นั่นคือ 3 วัน ก่อนเกมส์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
เขาตั้งสติ เขาเกิดใหม่หลังจากตายในอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้ เขาพบว่าเขาได้เปรียบคนอื่นๆ เขามีข้อมูลที่คนอื่นๆไม่มี เขาเริ่มวางแผนว่าเขาจะทำเช่นไรต่อไป เพื่อตัวเขาและครอบครัวของเขา เขาได้วางแผนเป็นเจ้าโลก

ตอนที่ 1 – 500 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 501 – 1000 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1001 – 1200 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1001 – 1066 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1067 – 1150 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1151 – 1200 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1201 – 1317 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1318 – 1326 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1327 – 1336 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1337 ดาวน์โหลด

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter