The Legendary Mechanic ตอนที่ 1 - 294 (PDF)


เรื่องย่อ


คุณจะทำยังไงเมื่อคุณตื่นขึ้นและพบว่าคุณอยู่ภายในเกมที่คุณรัก?
คุณจะทำยังไงเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่ใช่แค่กลายเป็นNPC-แต่กลับถูกส่งย้อนเวลามาก่อนเกมเปิดตัว!

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเป็นจริงทั้งสองของตัวเอกเรามาบรรจบกัน?

หาน เซี่ยวคือผู้เล่นชั้นนำก่อนเขาถูกส่งเข้ามาในเกม โดยใช้ความรู้ของชีวิตในอดีต หาน เซี่ยวได้กวาดผ่านจักรวาลขณะรอคอยให้เหล่าผู้เล่นมาถึง นี่ไม่ใช่นิยายข้ามโลกทั่วไปของพวกคุณ!


ตอนที่ 1 – 200 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 201 – 260 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 261 – 281 ดาวน์โหลด

ตอนที่ 282 – 294 ดาวน์โหลด

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter