Plamo Kyoshiro อัศวินสมองกล PDF

โพสต์ความคิดเห็น


เคียว ชิโร่ หรือเจ้าของฉายา พลาสโมเคียวชิโร่เป็นเด็กชายที่หลงไหลในพลาสติกโมเดลมาก โดยเฉพาะหุ่นกันดั้มเขาจึงได้ออกแบบดัดแปลงจนกลายเป็นเพอร์เฟคต์กันดั้มที่มีรูปแบบเฉพาะของตัวเองพลาสโมเคียวชิโร่ได้ใช้เพอร์เฟคต์กันดั้มเข้าต่อสู้กับหุ่นตัวอื่นๆ อีกมากDownload Plamo Kyoshiro อัศวินสมองกล PDF
Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter