หญิงสาวเฝ้าสุสาน เล่ม1-2 จบ PDF

โพสต์ความคิดเห็น


ครอบครัวถูกสังหารจนหมดสิ้น

กระทั่งตัวเองก็เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้าย

ในตอนนั้นเองที่สตรีซึ่งมีแต่ปริศนาปรากฏกายขึ้นโดยใช้โลหิตหยดหนึ่งช่วยชีวิตเขา โลหิตหยดนั้นสามารถเรียกวิญญาณคืนจากความตายและมอบชีวิตอันเป็นนิจนิรันดร์ ตัวเขานับแต่นี้ไม่อยู่ในกฎการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ไม่แก่ ไม่ตายอีกต่อไป
สื่อซือ คือชื่อใหม่ที่นางมอบให้เขานอกเหนือจากชีวิต ชีวิตเขาเป็นของนาง ไม่ว่านางจะเป็นใครหรือมีสถานะอะไร นับจากนี้ไปตัวเขาสื่อซือจะมีชีวิตอยู่เพื่อนางเพียงคนเดียว

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter